Con người sẽ có khả năng bất tử trong thế kỷ này?

Bất tử có thể trở thành điều đạt được trong tầm tay đối với con người trong thế kỷ này, giới khoa học tin tưởng. 
Con người sẽ có khả năng bất tử trong thế kỷ này?
Con người sẽ có khả năng bất tử trong thế kỷ này?

Ý kiến này do giáo sư Peru Santos Bruzo đưa ra tại Hội nghị quốc tế chuyên đề lão khoa diễn ra ở Cairo.

Nhà nghiên cứu khoa học cho rằng những thành tựu của y học và sinh học, đặc biệt là vi sinh học và phát triển các cơ quan từ tế bào gốc sẽ giúp đảm bảo rằng đời sống của cơ thể con người có thể được duy trì bao nhiêu lâu cũng được miễn là người đó muốn.

Mặc dù trong thực tế, vấn đề trường sinh bất tử của con người sẽ được giải quyết trên bình diện khoa học, tuy nhiên vấn đề vĩnh hằng về tinh thần của mỗi cá nhân vẫn chưa thể đạt được, nhà nghiên cứu dự đoán.