Hai cú điện thoại bất ngờ và câu chuyện tình bạn Việt – Mỹ
Chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam sang Mỹ:

Hai cú điện thoại bất ngờ và câu chuyện tình bạn Việt – Mỹ

VietTimes – Anh ta trả lời: “Anh có biết để đăng trên Washington Times, cần phải nộp bài trước 3 tuần trong khi anh chỉ báo tôi trước có 3 ngày, làm sao làm được?”. Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp: “Nhưng điều đó sẽ xảy ra! Vì anh là người anh em của tôi.”