Cổ phiếu HBC tăng trần sau công bố thông tin về tình hình hoạt động

VietTimes -- Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình hoạt động của công ty nhằm mục đích giải đáp các tin đồn trên một vài trang mạng xã hội về tình hình kết quả kinh doanh Quý III và sắp tới của Tập đoàn.
Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, TGĐ - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình
Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT, TGĐ - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

Theo đó, HBC khẳng định mọi hoạt động kinh doanh đang diễn biến tốt theo đúng kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2017, không có bất cứ yếu tố nào tác động bất lợi ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh đã được đề ra.

Căn cứ vào BCTC III/2017, trong kỳ, doanh thu thuần HBC đạt 4.023 tỷ đồng, tăng 43% và lợi nhuận sau thuế đạt 238 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 10.960 tỷ đồng, tăng 57% và lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ 2016;

Với kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng 2017 như trên, HBC đã đạt 68,5% kế hoạch doanh thu và 74,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2017.

Cổ phiếu HBC tăng trần sau công bố thông tin về tình hình hoạt động ảnh 1Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình - Ông Lê Viết Hải (Nguồn: HBC)

Dựa trên cơ sở lịch sử và đặc thù ngành xây dựng, doanh thu và lợi nhuận quý IV bao giờ cũng cao nhất trong các quý, HBC đánh giá việc đạt và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong năm 2017 là rất khả thi.

Tính từ đầu năm đến ngày 31/10/2017, HBC đã trúng thầu trên 18.000 tỷ đồng (đạt 90% kế hoạch của cả năm) và một số dự án đang dự thầu có khả năng trúng thầu rất cao.

Do tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh, chỉ trong vòng 2 năm đã tăng hơn 3 lần nên khoản phải thu khách hàng và nợ vay tín chấp ngân hàng đồng thời tăng cao. Những khoản này được các ngân hàng và HBC kiểm soát rất chặt chẽ trong phạm vi quản trị rủi ro theo quy chế của ngân hàng.

Tại các dự án đang thi công không có nguy cơ phát sinh đáng kể các khoản nợ khó đòi, tỷ lệ khối lượng công việc đã hoàn thành và được thanh toán so với tổng doanh thu trong kỳ (4 quý liên tiếp) tăng liên tục trong 2 năm qua, trong khi đó tỷ lệ khối lượng công việc dở dang chưa được nghiệm thu so với tổng doanh thu cũng trong thời gian trên đã giảm đáng kể. Ngoài ra, các khoản nợ đã trích lập dự phòng vẫn đang được tiếp tục tích cực thu hồi và đã được giảm đáng kể trong Quý 3/2017 (20 tỷ đồng).

Kết thúc phiên 03/11/2017, cổ phiếu HBC đã tăng trần đạt 51.400 đồng/cổ phiếu, tạm thời chấm dứt chuỗi ngày giảm điểm trước đó.