Việt Nam hướng tới mục tiêu 1 triệu nhân lực công nghệ số

Việt Nam hướng tới mục tiêu 1 triệu nhân lực công nghệ số

VietTimes -- Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để thu hút nguồn lực tư nhân, kể cả đầu tư nước ngoài cho đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, chú trọng thu hút, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam có đội ngũ một triệu nhân lực công nghệ số trình độ cao.
“Trùm” hàng không Nhật đã chuyển tiền, ngày 30/9, Vietnam Airlines tổ chức ĐHCĐ bất thường

“Trùm” hàng không Nhật đã chuyển tiền, ngày 30/9, Vietnam Airlines tổ chức ĐHCĐ bất thường

VietTimes – Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ra thông báo, cho biết: Ngày 1/7/2016, Tập đoàn hàng không lớn nhất Nhật Bản - ANA Holdings Inc. (Tập đoàn ANA) đã chuyển tiền mua cổ phần, hoàn tất giao dịch để nắm giữ 8,771% cổ phần và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines.