Clip bão lửa thành Damascus

Nhóm phóng viên RT đã dũng cảm tiếp cận khu vực giao tranh giữa quân đội chính phủ Syria và lực lượng khủng bố trong hỏa lực súng cối để quay lại những hình ảnh dữ dội của nội chiến Syria. Hai bên đều sử dụng hỏa lực hạng nặng, quân đội Syria có sự tham gia của trực thăng M -24
Chiến binh khủng bố tấn công quân đội Syria bằng đạn AT tự chế
Chiến binh khủng bố tấn công quân đội Syria bằng đạn AT tự chế
Theo QPAN