Cho vay ngang hàng: Vấn đề đâu chỉ ở công ty đến từ nước nào

Cho vay ngang hàng: Vấn đề đâu chỉ ở công ty đến từ nước nào

Ngày 25-7, Chủ tịch tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình cung cấp một thông tin gây chú ý tại sự kiện Vaymuon - một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) về cho vay ngang hàng (P2P Lending) - công bố hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống và ký hợp tác chiến lược với đối tác bảo hiểm tại Hà Nội. Đó là con số 60-70 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng của Trung Quốc sau khi mô hình P2P đổ vỡ tại quốc gia này đã tràn sang Việt Nam.