“Vũ khí mạng” – nguy cơ mới không trừ một quốc gia nào

“Vũ khí mạng” – nguy cơ mới không trừ một quốc gia nào

VietTimes -- Trong thời đại công nghệ thông tin và Internet, "chiến tranh mạng" đã và đang là một cuộc chiến tranh dường như không cần tuyên chiến. Khi đó, những nhóm hacker giỏi nhất được các chính phủ tuyển dụng và nhiệm vụ của họ là sử dụng vũ khí mạng để thâm nhập đánh cắp tài liệu và phá huỷ hệ thống mạng của các quốc gia khác. Đó là nguy cơ lớn với không chỉ các siêu cường mà với mọi quốc gia trên thế giới.