Chia sẻ của ông Anh Phạm, Phiên dịch cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

Ông Anh Phạm, phiên dịch của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam, nói việc thực hiện công việc ngay tại quê hương là nhiệm vụ tuyệt vời nhất của cuộc đời ông.
Ông An Phạm phiên dịch cho lãnh đạo Mỹ khi nói chuyện với các quan chức, lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam.
Ông An Phạm phiên dịch cho lãnh đạo Mỹ khi nói chuyện với các quan chức, lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam.

Nguỗn: Zing.vn