Chi vượt thu tới hơn 115.000 tỉ đồng

Ngày 9-9, theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt hơn 618.000 tỉ đồng, trong khi đó chi là 733.000 tỉ đồng. Như vậy, chi vượt thu hơn 115.000 tỉ đồng.
Chi vượt thu tới hơn 115.000 tỉ đồng

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, so với cùng kỳ năm ngoái, số thu tăng 7%,trong đó số thu nội địa tăng mạnh với 16,5%, đạt hơn 459.000 tỉ đồng.

Sở dĩ số thu nội địa tăng đáng kể là nhờ có điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu. Như thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ ngày 1-5 tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít, còn đối với dầu diesel là 1.500 đồng thay vì mức trước đó là 500 đồng/lít.

Do vậy, tính đến hết tháng 8, có nhiều khoản thu đã hoàn thành kế hoạch của cả năm, như thuế bảo vệ môi trường đạt 110,2%; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 103%...

Bên cạnh đó, các khoản thu khác cũng đạt mức khá cao, gần bằng mục tiêu đề ra cho cả năm như thu về nhà, đất là 97,8% dự toán; lệ phí trước bạ thu xấp xỉ 90% dự toán... Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 168.000 tỉ đồng, bằng 64,6% dự toán.

Duy nhất thu dầu thô giảm mạnh khi số thu 8 tháng ước đạt 47.100 tỉ đồng, bằng 50,7% dự toán. Nguyên nhân số thu từ dầu giảm mạnh là do giá dầu bình quân chỉ đạt xấp xỉ gần 60 USD/thùng, giảm trên 40 USD/thùng so với giá dự toán.

Dù số thu tăng khá nhưng so với số chi thì trong 8 tháng đầu năm, chi vẫn vượt thu tới hơn 115.000 tỉ đồng. Các khoản chi đều tăng trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng riêng chi trả nợ viện trợ tăng tới 15,3%.

Cụ thể: Chi đầu tư phát triển trong 8 tháng đạt 110.900 tỉ đồng, tăng 7% so vớicùng kỳ năm 2014. Còn chi trả nợ và viện trợ, VN đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết. Do đó, trong 8 tháng đầu năm, chi trả nợ và viện trợ đạt 104.550 tỉ đồng, tăng 15,3% so vớicùng kỳ năm 2014.

Riêng chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, trong 8 tháng qua đã chi 511.000 tỉ đồng, tăng 5,8% so vớicùng kỳ năm 2014.

Theo Tuổi trẻ