Tháng 4/2016: Đấu giá trên HNX thu về 874,1 tỷ

Tháng 4/2016: Đấu giá trên HNX thu về 874,1 tỷ

Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong tháng 4 đã có 9 phiên đấu giá được tổ chức, trong đó có 5 phiên IPO và 4 phiên đấu giá cổ phần để thoái vốn Nhà nước. Kết quả, có 6/9 phiên đã bán hết 100% số cổ phần đưa ra đấu giá.