Cận cảnh xe khí tài chế áp điện tử modul 1RL257E "Krasuha-4” nổi tiếng

Tổ hợp thiết bị tác chiến điện tử "Krasuha-4" - mặt đất gây nhiễu mô-đun 1RL257E có khả năng gây nhiễu chế áp máy bay trinh sát tuần tiễu và cảnh báo sớm AWACS (Airborne Warning andControl System) hiện đại nhất, cũng như các loại máy bay chiến đấu, chỉ huy và máy bay không người lái khác.
Cận cảnh xe khí tài chế áp điện tử modul 1RL257E "Krasuha-4” nổi tiếng

Mục đích yêu cầu nhiệm vụ của bộ khí tài là chế áp các trang thiết bị điện tử trinh sát, tìm kiếm,chỉ thị mục tiêu của các phương tiện bay trên không nhằm bảo vệ binh lực, cơ sở vật chất mặt đất và các loại vật thể bay nhỏ không bị radar đối phương phát hiện.

Bộ khí tài modul chế áp điện tử đảm nhiệm thực hiện:

Phát hiện, xử lý, phân tích và đánh giá các tin hiệu radar đối phương trên tần số làm việc.

Chế áp điện tử theo sơ đồ phát xung trung tâm và cạnh của anten radar các phương tiện bay trên không.

Phạm vi cao nhất của bước sóng là 3 cm, phạm vi thấp nhất của bước sóng là 2 cm. Công suất xung là 50 – 64 W, góc hoạt động phương vị: 360 độ, góc tầm từ 1 – 60 độ.

Thời gian triển khai mùa hè là 20 phút, mùa đông là 40 phút. Thời gian làm việc liên tục 24 giờ. Công suất tiêu thụ điện năng 30kW

Trịnh Thái Bằng theo QPAN