Infographic Cán cân xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc

TQ phá giá nhân dân tệ ảnh hưởng mạnh đến Việt Nam.Xuất khẩu hàng Việt sẽ thêm khó. Các doanh nghiệplo giá xuất khẩu vào Trung Quốc giảm và lo nhất là hàng Trung Quốc đã rẻ lại còn rẻ thêm sẽ đổ vào VN nhiều hơn...

V.HƯƠNG - C.V.KÌNH - VIỆT ANH theo Tuổi Trẻ