Bội chi ngân sách gần 54.000 tỷ đồng

Tổng chi ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm lên đến trên 370.000 tỷ đồng trong khi thu vào chỉ khoảng 317.000 tỷ đồng.
Việt Nam bội chi ngân sách gần 54.000 tỷ đồng.
Việt Nam bội chi ngân sách gần 54.000 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính vừa công bố cho biết, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4 ước 93.000 tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng là 370.660 tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, riêng việc chi trả nợ và viện trợ trong tháng 4 ước 12.700 tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng xấp xỉ 51.900 tỷ đồng, bằng 33,5% dự toán, tăng 4,4% so cùng kỳ năm 2015.

Ngoài ra, 4 tháng qua, Chính phủ chi cho đầu tư phát triển hơn 57.000 tỷ đồng, tăng 3,5% cùng kỳ năm 2015. Riêng về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến hết tháng 4 vốn giải ngân cho các dự án là trên 56.000 tỷ đồng, trong đó nhiều bộ, ngành đến 20/4 có tỷ lệ giải ngân vốn đạt dưới 20% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 20% kế hoạch (cùng kỳ năm 2015 đạt 25% kế hoạch).

Số còn lại là chi cho phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính với số tiền trong 4 tháng là hơn 261.000 tỷ đồng. 

Tổng số nguồn chi lớn trong khi thu 4 tháng chỉ đạt 317.000 tỷ đồng khiến bội chi ngân sách 53.600 tỷ đồng. Trong số các nguồn thu thì thu từ nội địa là lớn nhất, với gần 70.000 tỷ đồng sau 4 tháng.

Kế tiếp là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 38.900 tỷ đồng, bằng 22,6% dự toán, giảm 15,9% so với cùng kỳ 2015. Riêng thu từ dầu thô, ước khoảng 13.000 tỷ đồng, giảm 48,1% so với cùng kỳ 2015. Sản lượng dầu thanh toán 4 tháng ước đạt 5,24 triệu tấn, bằng 37,6% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 4 tháng khoảng 36,3 USD một thùng, giảm 23,7 USD so giá tính dự toán.

Ngày 21/4/2016, Bộ Tài chính đã có văn bản trình Thủ tướng để ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016. Trong đó, Bộ Tài chính kiến nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương cần bám sát tình hình, thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đề ra; chủ động đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước được giao; tăng cường quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Vne