Bộ Tài chính yêu cầu VietinBank, BIDV trả cổ tức tiền mặt

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã có ý kiến với Thống đốc Lê Minh Hưng sau khi BIDV không trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt và VietinBank thậm chí còn không chia cổ tức, gây ảnh hưởng tới thu ngân sách Nhà nước.
Bộ Tài chính yêu cầu VietinBank, BIDV trả cổ tức tiền mặt

Thừa lệnh Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng "chỉ đạo" người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) biểu quyết chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các đơn vị này cũng chính là những thành viên trong ban lãnh đạo, ban điều hành.

Ban đầu, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, cả hai ngân hàng này đều cam kết sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ trên dưới 10% nhưng sau đó đều lỡ hẹn. Nếu như BIDV cho biết sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8,5% thì VietinBank thậm chí còn tuyên bố không chia cổ tức. Cả hai quyết định này đều đã được cổ đông của hai nhà băng thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra hồi tháng 4.

Hiện phần vốn Nhà nước tại VietinBank là 64,46%, còn tại BIDV là hơn 95%.

Trong văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng dẫn hàng loạt những quy định về luật pháp, trong đó có Luật 69/2014 về quyền, trách nhiệm của người đại diện vốn Nhà nước là yêu cầu đơn vị đó phải nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn Nhà nước đầu tư.

Ngoài 2 ông lớn này, một nhà băng quốc doanh mà Nhà nước nắm giữ quyền chi phối với tỷ lệ 77% vốn là Vietcombank vẫn trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Theo VNExpress