Bộ Tài chính sẽ sửa đổi chính sách thuế, phí khoáng sản

VietTimes -- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi, bổ sung chính sách trên phải bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 2-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 7-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 3/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và tình hình thực tế quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản.

Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh mức thuế xuất khẩu đối với tinh quặng sắt Manhetit đã qua chế biến, thuế nhập khẩu đối với than và chính sách thuế, phí đối với các loại khoáng sản này theo quy định.

Trong những năm qua, Bộ Tài chính đã kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành và sửa đổi các chính sách tài chính, thuế đối với tài nguyên khoáng sản và công nghiệp khai khoáng để đáp ứng yêu cầu quản lý của nhà nước, hạn chế khai thác bừa bãi, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản... 

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng liên quan tới việc Bộ Công thương đề nghị giảm thuế với than và cho phép đẩy mạnh xuất khẩu than để giảm tồn kho, hỗ trợ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Trong đó, bộ này khẳng định thuế với than đã hợp lý.

Theo văn bản này, Bộ Tài chính khẳng định, việc giảm thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường với than xuống thấp hơn mức hiện hành vượt thẩm quyền của Chính phủ (phải do Quốc hội quyết định). Ngoài ra, Bộ Tài chính lập luận, hiện giá than được điều hành theo cơ chế thị trường, nhằm khuyến khích sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, giúp ngành than phát triển bền vững.