Bộ Tài chính nói nợ công 59,6%, Bộ Kế hoạch & Đầu tư bảo 66,4%: Ai đúng?

Mới đây Bộ kế hoạch và Đầu tư có đưa ra con số nợ công là 66,4%, chênh so với con số do Bộ Tài chính công bố 59,6%. Tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định con số 66,4% là do tính sai.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, gần đây một số phương tiện thông tin truyền thông dẫn báo cáo của Học viện Chính sách và phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết nợ công của Việt Nam là 66,4% GDP, con số này là sai do cách tính nợ công sai.

Cụ thể, theo Thứ trưởng, con số do Học viện công bố 66,4% là do tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng 5%. Điều này không đúng với quy định tính toán nợ công theo Luật Quản lý nợ công hiện hành.

Trong báo cáo của Bộ Tài chính lên Quốc hội gần đây nhất (ngày 18/5/2015) về việc sử dụng vốn vay và quản lý nợ công thì chỉ số nợ công so với GDP ước năm 2014 là 59,6%.

Theo cách tính của Bộ Tài chính, nợ công bao gồm nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Trong đó nợ chính quyền địa phương chiếm 0,8%, nợ  chính phủ 47,4%, nợ chính phủ bảo lãnh 11,3%.

Cũng theo Thứ trưởng, đến nay Bộ Tài Chính đang tiếp tục đối chiếu với các nhà tài trợ và qua quyết toán của các đơn vị, con số nợ công thực năm 2014 có thể giảm chút ít, thấp hơn 59,6%.  Nguyên nhân là số lượng rút vốn thực tế của bảo lãnh chính phủ thấp hơn so với dự tính.

Trước đó, Học viện Chính sách và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đã tính toán lại và đưa ra con số nợ công trong năm 2014 là 66,4% GDP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, phạm vi xác định nợ công theo Luật Quản lý nợ công có một số bất cập và chưa tính đầy đủ một số khoản nợ có bản chất là nợ công, làm ảnh hưởng đến sự chính xác và cập nhật của số liệu nợ công.

Theo Infonet