Bổ sung 11.902 tỷ đồng vốn TPCP cho các dự án giao thông quan trọng

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2014 - 2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (QL14).
Một đoạn đường Hồ Chí Kinh qua Tây Nguyên- (Ảnh: Báo giao thông).
Một đoạn đường Hồ Chí Kinh qua Tây Nguyên- (Ảnh: Báo giao thông).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm 16.422,8 tỷ đồng vốn TPCP của 30 dự án cải tạo Quốc lộ 1 và QL14. Trong đó, các dự án mở rộng quốc lộ 1 giảm 11.560,739 tỷ đồng; các dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên giảm 4.862,135 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bổ sung 11.902,357 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và giao kế  hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho 22 dự án sử dụng vốn dư từ các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và đầu tư quyết định điều chỉnh giảm và giao chi tiết kế hoạch vốn TPCP năm 2016 cho các dự án sử dụng vốn dư từ các dự án cải tạo, nâng cấp QL1 và QL14; tổng hợp, báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện và giải ngân số vốn bổ dung nêu trên.

Trong khi đó, Bộ GTVT được giao thông báo kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2014 - 2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án sử dụng vốn dư cho các đơn vị triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm rà soát thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của từng dự án sử dụng vốn dư theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Theo Quyết định giao kế hoạch vốn, trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, tổng mức đầu tư là hơn 53.317 tỷ đồng, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 là 50.700 tỷ đồng.

Với Dự án Đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên, tổng mức đầu tư dự án này là hơn 10.981 tỷ đồng, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 là 10.980 tỷ đồng.