Buộc thôi việc cô giáo đánh nhiều học sinh, xem xét kỷ luật cô chủ nhiệm lớp và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan
Vụ cô giáo đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra

Buộc thôi việc cô giáo đánh nhiều học sinh, xem xét kỷ luật cô chủ nhiệm lớp và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan

Viettimes – Sáng 21/5, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức cuộc họp bàn về việc xét kỷ luật cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, vì hành vi đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra, đồng thời xem xét xử lý kỷ luật Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quán Toan.