Infographic Bản đồ đường ống dầu khí và phân bổ lực lượng ở Iraq - Syria

VietTimes --  Bản đồ phân bổ đường ống dẫn dầu - khí gas tự nhiên giải thích được vị trí của các lực lượng nổi dậy ở Syria và Iraq. Các tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt là nguồn sống để có được doanh thu và mở rộng kiểm soát lãnh thổ của IS, Al-Qaeda và các lực lượng nổi dậy cực đoan.
 
Bản đồ đường ống dầu khí và phân bổ lực lượng ở Iraq - Syria ảnh 1

QA