Bà Savchenko tuyên bố cần ra tranh cử tổng thống Ukraine

Nadezhda Savchenko tuyên bố về sự cần thiết phải chạy đua tranh cử chức vụ Tổng thống Ukraine.
​Bà Nadezhda Savchenko.
​Bà Nadezhda Savchenko.

Bà Nadezhda Savchenko cũng lưu ý rằng việc thay đổi hệ thống chính trị trong nước chỉ có thể bằng chế độ độc tài.

"Để thay đổi quyền hạn của tổng thống, cấu trúc thay đổi của đất nước, khởi động lại pháp luật để hành động vì nhân dân, chống tham nhũng… thì phải trở thành một nhà độc tài nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay. 

Để trả lại chính quyền cho nhân dân và để đảm bảo rằng không bao giờ một lần nữa tước đi chính quyền của nhân dân," - Deutsche Welle trích lời Savchenko.

Khi được hỏi về tham vọng trở thành tổng thống, Savchenko nói rằng bây giờ điều đó đã trở thành vấn đề cần thiết.

"Tôi đã trả lời rằng tôi không muốn, nhưng tôi cũng trả lời rằng tôi có thể làm được. Và bây giờ chắc là tôi sẽ trả lời rằng, rất có thể, tôi phải làm"- Savchenko nói.