Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra

VietTimes --  Lực lượng Hồi giáo cực đoan, tạm chiếm một số quận ở thành phố Aleppo, pháo kích thường xuyên vào các khu dân cư, nơi chính quyền Syria đang kiểm soát. Người dận kêu gọi và hy vọng quân đội Syria nhanh chóng đánh đuổi lực lượng Hồi giáo nổi dậy này và mang lại bình yên cho thành cổ.

Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra

Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 1
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 2
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 3
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 4
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 5
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 6
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 7
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 8
  Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 9
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 10
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 11
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 12
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 13
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 14

Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 15

Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 16Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 17

Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 18
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 19
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 20
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 21
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 22
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 23
Ảnh: Thực tế đời sống của người dân Aleppo dưới mưa đạn pháo từ khủng bố Al Nusra ảnh 24

NT