Agribank dự kiến cho vay 50.000 tỷ đồng làm “nông nghiệp sạch”

VietTimes -- Lãnh đạo dự kiến cho doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... vay 50.000 tỷ đồng để thực hiện chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn.
Agribank sẽ dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ "Nông nghiệp sạch".
Agribank sẽ dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ "Nông nghiệp sạch".

Cụ thể, về việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, Agribank đã lên kế hoạch và đáp ứng vốn vay cho người dân, với sự ưu đãi (4- 5%/năm). Nhưng còn tùy thuộc vào tài sản của bên tham gia vay vốn.

Trước đây, chủ yếu cho vay bằng đất, nhưng hiện ngân hàng đã linh động cho vay cả những đối tượng không có tải sản đảm bảo. Hiện tại, Agribank cũng đã thành lập được 1 ngân hàng lưu động (xe ngân hàng lưu động có đầy đủ các thiết bị hiện đại) nhằm hỗ trợ cho người dân ở những vùng sâu, xa, không có ngân hàng.

Đánh giá về việc xây dựng chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, ông Tiết Văn Thành, Tổng Giám đốc Agribank cho rằng, định hướng nông nghiệp sạch là một định hướng đúng đắn, không chỉ phục vụ cho mình mà còn phục vụ cho xuất khẩu. Vì vậy, Agribank sẽ dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ "Nông nghiệp sạch".

Đồng thời, Agribank cũng cam kết sẽ chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, góp phần nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng.

Trước đó, sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (2011-2015), Agribank đã triển khai tại 9.000 xã trên toàn quốc với trên 2,5 triệu khách hàng, dư nợ đạt 280.000 tỷ đồng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chương trình trong giai đoạn 2011-2015.