42 ngân hàng thương mại đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước công bố Danh sách 42 ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.
NH Nhà nước công bố 42 NH TM đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai - Ảnh: minh họa, nguồn Vietnamnet.
NH Nhà nước công bố 42 NH TM đủ năng lực bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai - Ảnh: minh họa, nguồn Vietnamnet.

Trong đó bao gồm: NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, NH TMCP Công thương Việt Nam, NH TMCP Ngoại thương Việt Nam, NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, NH TMCP An Bình, NH TMCP Bưu điện Liên Việt, NH TMCP Á Châu, NH TMCP Xăng dầu Petrolimex,...

Ngoài ra một số NH TNHH cũng nằm trong danh sách này như: NH TNHH MTV ANZ Việt Nam, NH TNHH MTV Hong Leong Việt Nam, NH TNHH MTV HSBC Việt Nam, NH TNHH MTV Shinhan Việt Nam, NH TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam, NH TNHH MTV Woori Việt Nam, NH TNHH MTV CIMB Việt Nam, NH TNHH MTV UOB Việt Nam, NH TNHH MTV Public Việt Nam, NH TNHH Indovina, NH liên doanh Việt - Nga.

Theo Thông tư 13/2017 của Ngân hàng Nhà nước, kể từ ngày 15/11/2017, các ngân hàng thương mại phải phát hành cam kết bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho từng bên mua trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua nhà.

Theo quy định tại Thông tư này, bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (gọi là bảo lãnh nhà ở) là bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, ngân hàng thương mại cam kết với bên mua, bên thuê mua (gọi chung là bên mua) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không hoàn lại hoặc hoàn lại không đầy đủ số tiền đã nhận ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết cho bên mua; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai là ngân hàng thương mại đảm bảo 2 điều kiện: Trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng; và điều kiện không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.

Thông tư 13 cũng quy định: Ngân hàng Nhà nước công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng thương mại không còn đáp ứng quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, bị loại khỏi danh sách, vẫn phải tiếp tục thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã ký về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai cho đến khi nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.