4 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 410 nghìn tỷ đồng, tăng 4,6%

VietTimes -- Theo báo cáo của BTC, tổng chi NSNN tháng 4 ước đạt 119,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 4 tháng đạt 410 nghìn tỷ đồng,  bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo cho biết kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018.

Theo đó,  thu NSNN tháng 4 ước đạt 110,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách ước đạt 446,4 nghìn tỷ đồng, đạt 33,8% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, thu nội địa trong tháng 4 ước đạt 91.000 tỷ đồng không kể thu hồi vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thì tăng khoảng 11 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, lũy kế thu 4 tháng đạt 368,1 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo của BTC cho biết, cả nước có 50/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 34 địa phương thu đạt trên 35% dự toán năm; 46/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 19 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. Qua thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý thu vào NSNN trên 1,9 nghìn tỷ đồng, số đã thu nộp vào NSNN gần 790 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 4 lần lượt đạt 4,8 nghìn tỷ đồng và 21,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế, trong 4 tháng đầu năm: Thu từ dầu thô ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3 dự toán năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017; Thu từ hoạt động XNK ước đạt 90 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán năm, giảm nhẹ 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

BTC cho rằng nhờ triển khai các biện pháp quản lý thu hiệu quả ngay từ đầu năm như: tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nên thu từ hoạt động XNK vẫn cơ bản duy trì tiến độ thu ngân sách theo dự toán.

Về chi NSNN, báo cáo BTC cho biết, tổng chi NSNN tháng 4 ước đạt 119,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 4 tháng đạt 410 nghìn tỷ đồng,  bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt khoảng 65 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 41,75 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 301,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 24/4/2018 đã thực hiện phát hành 46,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng được yêu cầu cân đối ngân sách nhà nước theo kế hoạch.

Trong tháng 4/2018, KBNN đã tổ chức 4 phiên đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội huy động được 6.055 tỷ đồng, lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2018, KBNN đã tổ chức 15 phiên đấu thầu qua Sở GDCK huy động được 46.463 tỷ đồng, đạt 16,84% kế hoạch năm; Lãi suất phát hành đầu năm 2018 có xu hướng ổn định so với năm trước. So với cuối năm 2017, lãi suất TPCP giảm từ 0,68% đến 1,55% đối với tất cả các kỳ hạn.

Vênh so với số liệu của Tổng Cụ thống kê?

Căn cứ theo báo cáo của BTC, số liệu công bố tiếp tục “vênh” so với báo cáo của Tổng Cục thống kê.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2018 của Tổng Cục thống kê, Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2018 ước tính đạt 364,6 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 295,7 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9%; thu từ dầu thô đạt 16,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, bằng 29,3%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 60,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; thu thuế thu nhập cá nhân 31,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 10,2 nghìn tỷ đồng, bằng 20,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 32,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2018 ước tính đạt 353,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 260,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; chi đầu tư phát triển đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7%; chi trả nợ lãi 37,6 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4%.