Hợp tác tin học và ngôn ngữ học: Cần khoa học liên ngành trong thời đại 4.0 (kỳ cuối)

Hợp tác tin học và ngôn ngữ học: Cần khoa học liên ngành trong thời đại 4.0 (kỳ cuối)

VietTimes --  Ngành ngôn ngữ học phải làm gì trong thời đại CNTT? Chắc chắn có rất nhiều công việc đang chờ đợi họ. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia ngôn ngữ đã thực sự nhập cuộc có thể nói là rất ít. May rằng, ở Viện Ngôn ngữ học đã có những con người như vậy. Song vấn đề đặt ra là chính cơ quan này phải đề xuất được với các cơ quan hữu quan về chiến lược của ngành ngôn ngữ học trong thời đại 4.0.