“Xe vua” lại lộng hành

“Xe vua” lại lộng hành

Chủ các doanh nghiệp vận tải cho rằng nếu để logo “Kim Phát”, “Đức Hiếu”, “VTL”, “Lâm Vinh” trên đầu xe thì như có “lệnh bài” trong tay