Apple lợi nhuận lớn từ iPhone: Lo nhiều hơn mừng?

Apple lợi nhuận lớn từ iPhone: Lo nhiều hơn mừng?

iPhone của Apple đã mang đến cho công ty doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong quý cuối năm 2014. Thế nhưng, sự lấn át kinh doanh iPhone, cho thấy sự phụ thuộc của Apple vào dòng sản phẩm duy nhất, vấn đề không hề đơn giản đối với một tập đoàn lớn.