Vườn ươm khởi nghiệp "đỏ mắt" chờ chính sách đồng bộ

Vườn ươm khởi nghiệp "đỏ mắt" chờ chính sách đồng bộ

VietTimes -- Các dự án khởi nghiệp tại các vườn ươm rất cần sự tham gia đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm nhưng chưa có văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư mạo hiểm; chưa có cơ chế ưu đãi trong thành lập mới các quỹ đầu tư mạo hiểm và thu hút các quỹ đầu tư tham gia đầu tư lĩnh vực công nghệ.
Hà Nội lập Vườn ươm doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp

Hà Nội lập Vườn ươm doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp

VietTimes -- Đề án “Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội” đặt mục tiêu cụ thể là một chu kỳ ươm tạo (3 năm) tiếp nhận tối thiểu 12 doanh nghiệp khởi nghiệp, kết quả ươm tạo đạt 70% doanh nghiệp có khả năng tồn tại và thành công tốt nghiệp vườn ươm.