Bồi đắp nền tảng phục hồi, hạn chế di hại tương lai
Khuyến nghị chính sách ứng phó Covid-19:

Bồi đắp nền tảng phục hồi, hạn chế di hại tương lai

VietTimes -- Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright khuyến nghị các chính sách can thiệp của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua đại dịch Covid-19, đồng thời chuẩn bị cho những nền tảng thiết yếu để phục hồi nền kinh tế trong tương lai.
Hy sinh kinh tế để chống Covid-19: Chúng ta có thể chống chịu đến mức nào?

Hy sinh kinh tế để chống Covid-19: Chúng ta có thể chống chịu đến mức nào?

VietTimes -- "Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: Giữ tốc độ tăng trưởng không phải là mục tiêu chính yếu lúc này. Mục tiêu tối thượng là làm thế nào bảo toàn lực lượng để có thể chuẩn bị nền tảng hồi phục khi bước ra khỏi khủng hoảng" - Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.
Mức độ tàn phá kinh tế của Covid-19: Không một đại dịch cận đại nào có thể so sánh được!

Mức độ tàn phá kinh tế của Covid-19: Không một đại dịch cận đại nào có thể so sánh được!

VietTimes -- Những diễn biến mới của dịch Covid-19 khi tâm dịch từ Trung Quốc nay đã chuyển sang các nước châu Âu khiến kỳ vọng về một sự hồi phục nhanh chóng của nền kinh tế theo hình chữ V sau đại dịch SARS đứng trước nhiều hoài nghi. Thậm chí, nhiều nhà kinh tế đã đặt ra câu hỏi “liệu Covid-19 có gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm 2020 hay không?”.