Hamadeco: Ai mới là chủ nợ thực sự của thành viên Tập đoàn Đèo Cả?

Hamadeco: Ai mới là chủ nợ thực sự của thành viên Tập đoàn Đèo Cả?

VietTimes -- Nửa cuối năm 2019 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã CK: HHV) diễn ra rất sôi động. Công ty này đổi tên, nhận chuyển nhượng lượng lớn cổ phần tại 5 doanh nghiệp khác, rồi sau đó chưa đầy 3 tháng, thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ cho 5 đối tác có quan hệ gần gũi với ban lãnh đạo, tăng quy mô vốn lên 31 lần. Tuy nhiên, những chuyển biến này có thể đã được chuẩn bị trước đó nhiều năm song song với sự biến động lớn trong cơ cấu cổ đông.
Vụ phó 26 tuổi giỏi cỡ nào?

Vụ phó 26 tuổi giỏi cỡ nào?

Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, cho biết việc tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng đã được sự thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương.