Cổ phiếu Qualcomm tăng 23% sau khi chiến thắng vụ kiện độc quyền với Apple

Cổ phiếu Qualcomm tăng 23% sau khi chiến thắng vụ kiện độc quyền với Apple

VietTimes -- Vào hôm thứ Ba (16/4), tòa án Mỹ đã tuyên bố Qualcomm thắng kiện trong vụ tranh chấp pháp lý với Apple liên quan đến chip điện thoại. Sau hai năm ròng rã, vụ kiện độc quyền này đã đi đến hồi kết. Kết quả này đã khiến cổ phiếu của Qualcomm tăng đến 23% -  mức tăng lớn nhất của công ty trong 19 năm qua.