Dự án TISCO giai đoạn 2: như một “Vinashin” trong ngành thép

Dự án TISCO giai đoạn 2: như một “Vinashin” trong ngành thép

Sự “sụp đổ” sớm của dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 sau chín năm đầu tư dẫn đến việc Chính phủ phải xem xét sự tồn tại của dự án này. Vì sao Nhà nước lại can thiệp sâu vào dự án đầu tư ở một công ty cổ phần (CTCP), không phải công trình, dự án trọng điểm quốc gia?