Sacombank: 83,4% cổ đông cho ý kiến không tán thành việc đổi tên mã chứng khoán

Sacombank: 83,4% cổ đông cho ý kiến không tán thành việc đổi tên mã chứng khoán

VietTimes -- Kết quả kiểm phiếu cho thấy, chỉ có 16,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời bỏ phiếu “Tán thành”, trong khi có đến 83,4% (đại diện gần 1.197 triệu CP) bỏ phiếu “Không tán thành”. Như vậy, đa phần các cổ đông đã không tán thành với tân chủ tịch Dương Công Minh về việc “thay tên, đổi vận”...