Tìm kiếm, tôn vinh sản phẩm ứng dụng CNTT để đổi mới phương thức quản lí, kinh doanh
Nhân tài Đất Việt 2020:

Tìm kiếm, tôn vinh sản phẩm ứng dụng CNTT để đổi mới phương thức quản lí, kinh doanh

VietTimes – Với chủ đề "Sức mạnh chuyển đổi số", Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 sẽ tập trung phát hiện và tôn vinh những nhân tài cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết cho quá trình xây dựng một quốc gia số, phát triển một nền kinh tế số theo chương trình Chuyển đối số quốc gia của Chính phủ.