Số phận "đất vàng" 24 Quang Trung

Số phận "đất vàng" 24 Quang Trung

VietTimes -- Theo nguồn tin của VietTimes, ngày 26/12/2018, CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) đã nhận được công văn số 1030 của NXB Chính trị quốc gia - Sự thật (NXBCTQG) về việc thực hiện ý kiến đồng chí Thường trực Ban bí thư về xử lý thu hồi tòa nhà số 24 Quang Trung (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).