Vệ binh cộng hòa Syria chiếm nhà máy xi măng Sheikh Sa'eed

Ngày 25.15, nhà máy xi măng Shiekh Sa'eed chỉ trong một ngày liên tiếp hai lần chuyển quyền kiểm soát từ khủng bố IS ng lực lượng vệ binh cộng hòa và ngược lại, cuối cùng những người Syria yêu nước đã dành lại được sau một trận tấn công ác liệt. 
Vệ binh cộng hòa Syria chiếm nhà máy xi măng Sheikh Sa'eed

Nhà máy Sheikh Sa'eed nằm trên con đường duy nhất đến thành phố Aleppo và khống chế con đường này, do đó có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. 

Theo QPAN