Gỗ, thủy sản… bứt tốc vào EU

Gỗ, thủy sản… bứt tốc vào EU

Hơn chục ngày qua, sau những lô gạo, trái cây, cà phê…của Việt Nam xuất khẩu vào EU hưởng ưu đãi theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), những ngành có thế mạnh như gỗ, thủy sản cũng đã có những tin hiệu vui từ thị trường này.