5 điều mọi người dân cần nằm lòng về ứng dụng khai báo y tế tự nguyện NCOVI

5 điều mọi người dân cần nằm lòng về ứng dụng khai báo y tế tự nguyện NCOVI

VietTimes – NCOVI là ứng dụng khai báo y tế tự nguyện toàn dân. Ứng dụng này được tạo ra để người dân có thể chủ động khai báo sức khỏe, cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 để các cơ quan chức năng có thể xác định nguy cơ lây nhiễm, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn.