“Run for the Oceans”: Cùng chạy để bảo vệ đại dương xanh

“Run for the Oceans”: Cùng chạy để bảo vệ đại dương xanh

VietTimes – “Run for the Oceans” là một chương trình dành cho mọi người trên toàn thế giới với mong muốn truyền đi một thông điệp bảo vệ đại dương. Người tham gia có thể chạy bộ và kết nối với những người khác trên toàn cầu thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Đây là chương trình do Parley for the Oceans phối hợp với Adidas thực hiện.