Cuộc chiến Ukraine, Trung Quốc chiếm phần "thắng"

Cuộc chiến Ukraine, Trung Quốc chiếm phần "thắng"

Xung đột địa chính trị từ mâu thuẫn lợi ích Mỹ, EU, Nga và Trung Quốc, liên quan đến sự chuyển dịch cấu trúc đơn cực thế giới sang hệ thống đa cực và đa tiền tệ. Ukraine đã rơi vào vùng đấu tranh địa chính trị  “thực tế như một quân bài”.