Mất việc vì Pokémon GO

Mất việc vì Pokémon GO

Bực tức do không được chơi Pokémon GO nhưng lại thiếu kềm chế trên Facebook, một nam công dân Úc đang làm việc tại Singapore đã 'hứng đá' trên mạng đến... bị đuổi việc.