King Coffee - “mộng riêng” của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

King Coffee - “mộng riêng” của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

VietTimes -- Thời gian gần đây, mọi người thường nhắc đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo với những tranh chấp với chồng, là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Đằng sau câu chuyện này, bà Thảo vẫn đang lèo lái một doanh nghiệp sản xuất cà phê khác, là TNI Corperation (Trung Nguyên Intenational), với thương hiệu King Coffee.