Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video)

VietTimes -- Bộ Quốc phòng Nga công bố chùm ảnh lớn về hoạt động rà phá bom mìn của bộ đội công binh Trung tâm rà phá bom mìn quốc tế thuộc quân đội Nga trong thành phố cổ Aleppo của Syria.

Một chiến sĩ công binh Nga ghi lên tường dòng chữ "hết mìn"

Một chiến sĩ công binh Nga ghi lên tường dòng chữ "hết mìn"

Chỉ riêng đến ngày 28.12.2016 , lực lượng công binh 996 ha thuộc vùng đô thị Aleppo kể từ ngày 05.12.2016. Các binh sĩ công binh Nga đã thu gom và phá hủy 14.700 thiết bị nguy hiểm, trong đó có 6.700 bom, mìn và vũ khí nổ tự chế (IED).

Trước thềm năm mới, công binh Nga đã rà phá và làm sạch mìn cho khoảng 2.000 ngôi nhà chung cư ở Aleppo.

Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 1
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 2
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 3
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 4

Hành quân ra vị trí rà phá bom mìn

Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 5
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 6
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 7
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 8
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 9
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 10
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 11
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 12
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 13
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 14
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 15
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 16
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 17
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 18
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 19
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 20
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 21
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 22
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 23
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 24
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 25
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 26
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 27
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 28
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 29
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 30
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 31
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 32
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 33
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 34
Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 35

Chia sẻ bữa ăn dã chiến của lính với người dân địa phương

Trận chiến Aleppo: Quân đội Nga xua đuổi “thần chết” (video) ảnh 36

Cùng các cô bé, cậu bé, chủ nhân tương lai của Aleppo

Bom mìn đã được rà phá sạch, khu vực an toàn

Bom mìn đã được rà phá sạch, khu vực an toàn

Cận cảnh hoạt động rà phá bom mìn của công binh Nga ở Aleppo

TTB