Doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước hạn

Doanh nghiệp nháo nhào mua lại trái phiếu trước hạn

Tháng 4/2022, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ lao dốc 33% so với cùng kỳ. Còn tính từ đầu năm đến cuối tháng 4, tổng khối lượng mua lại trước hạn là 24.700 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Điều gì đang xảy ra trên thị trường trái phiếu?...
Trái phiếu doanh nghiệp bớt “nóng”

Trái phiếu doanh nghiệp bớt “nóng”

VietTimes – SSI nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 vẫn sẽ sôi động nhưng sức nóng sẽ giảm so với 2020 do không ít nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.