Tổ hợp pháo nhiệt áp Nga được nâng cấp từ kinh nghiệm chiến trường Syria

Tổ hợp pháo nhiệt áp Nga được nâng cấp từ kinh nghiệm chiến trường Syria

VietTimes -- Interfax, dẫn tuyên bố Tổng giám đốc tập đoàn Techmash, Vladimir Lepin cho biết: hệ thống pháo phản lực nhiệt áp "Tosochka" sẽ thử nghiệm cấp nhà nước cuối năm 2019. Sau đó, các nguyên mẫu đầu tiên được đưa xuống đơn vị theo chế độ áp dụng thử Ao, những tổ hợp này sẽ tăng cường cho "Buratino" và "Solntsepek".