Viện Kiểm sát chỉ chấp nhận một phần đơn kháng cáo của Hoàng Công Lương
Phúc thẩm xét đơn kháng cáo vụ án chạy thận Hòa Bình:

Viện Kiểm sát chỉ chấp nhận một phần đơn kháng cáo của Hoàng Công Lương

VietTimes – Sáng nay (14/6), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình (VKS) đọc bản luận tội và đề nghị mức phạt đối với các bị cáo. Trong đó, VKS chỉ chấp nhận xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Công Lương, không chấp nhận cho Hoàng Công Lương hưởng án treo.