Tik Tok, Bộ Y tế và Hội Truyền thông Số Việt Nam khởi động chiến dịch “Ở nhà vẫn vui”

Tik Tok, Bộ Y tế và Hội Truyền thông Số Việt Nam khởi động chiến dịch “Ở nhà vẫn vui”

VietTimes – Hưởng ứng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Tik Tok phối hợp với Bộ Y tế, Hội Truyền thông số Việt Nam, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UNICEF và IGV Group khởi động chiến dịch “Ở nhà vẫn vui”, khuyến khích mọi người ở nhà, chung tay chống dịch Covid-19.