2019 sẽ là năm của thịt nhân tạo?

2019 sẽ là năm của thịt nhân tạo?

Sau nhiều năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, liệu các loại thịt nhân tạo có nguồn gốc từ tế bào động vật sẽ xâm nhập vào thị trường tiêu dùng? Các sản phẩm này có thể có ý nghĩa rất lớn đối với hành tinh, sức khỏe con người và phúc lợi động vật.