Công nghệ số, chuyển đổi số, kinh tế số, kỷ nguyên số là tiến trình không thể đảo ngược

Công nghệ số, chuyển đổi số, kinh tế số, kỷ nguyên số là tiến trình không thể đảo ngược

VietTimes -- Trong phiên hojp ổng thể và đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 – Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” diễn ra tại Hà Nội chiều ngày 17.1.2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã nhận định như vậy.