Sao cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp?

Sao cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp?

Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam mới đây của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết quí 1-2016 đã có thêm 35.400 lao động có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, nâng con số cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp lên 190.900 người.